Giỏ hàng
Vải thun CARO THÁI - Giải pháp hoàn hoản cho áo thun đồng phục
  Tin tức

Vải thun CARO THÁI - Giải pháp hoàn hoản cho áo thun đồng phục

10/10/2020

Caro Thái là bền đẹp, không nhăn và xù lông trong quá trình sử dụng. Phù hơp cho việc may áo thun đồng phục công ty, nhân viên, quà tặng khách hàng...

BANG MÀU VẢI KAKI
  Tin tức

BANG MÀU VẢI KAKI

08/05/2020

Bảng màu vải kaki

ÁO ĐẸP CẦN LÀ CÓ DANA SPORT
  Tin tức

ÁO ĐẸP CẦN LÀ CÓ DANA SPORT

25/04/2020

Áo đủ size, bền đẹp, lấy nhanh siêu tốc trong ngày.

XU HƯỚNG ÁO ĐỒNG PHỤC NHÂN VIÊN QUÁN ĂN, CỬA HÀNG, SHOP 2019
  Tin tức

XU HƯỚNG ÁO ĐỒNG PHỤC NHÂN VIÊN QUÁN ĂN, CỬA HÀNG, SHOP 2019

21/06/2019

Đồng phục nhân bạn đã biết chọn lựa như thế nào cho phù hợp chưa? Nếu chưa thì hãy cùng với chúng tôi xem ngay bí quyết chọn nhé. Bởi lẽ muốn đồng phục đẹp thì cần phải đảm bảo được nhiều yếu tố khác nhau. Vậy hãy cùng xem những yếu tố để làm nên một bộ đồng phục đẹp nhé.

ÁO THUN GIA ĐÌNH IN HÌNH TÙY CHỌN THEO YÊU CẦU
  KHUYẾN MÃI

ÁO THUN GIA ĐÌNH IN HÌNH TÙY CHỌN THEO YÊU CẦU

04/01/2017

ÁO THUN GIA ĐÌNH IN HÌNH TÙY CHỌN THEO YÊU CẦU LẤY NHANH 15 PHÚT GIÁ KHUYẾN MÃI 20% CHO NĂM MỚI 2019

ÁO MÙA NOEL 2019
  KHUYẾN MÃI

ÁO MÙA NOEL 2019

12/12/2016

Chụp hình kỉ niệm đón giáng sinh với áo thun gia đình in hình giáng sinh cực đẹp... In áo gia đình, áo đôi theo yêu cầu nhé!!!!

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH
  TUYỂN DỤNG

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

18/12/2015

TUYỂN 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

CHI NHANH 19 NGÔ VĂN SỞ - Q. LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG
  THÔNG BÁO

CHI NHANH 19 NGÔ VĂN SỞ - Q. LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

21/02/2015

KHAI TRƯƠNG CHI NHANH 19 NGÔ VĂN SỞ - Q. LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG LÀM ÁO LỚP VỚI GIÁ CHỈ 65K

<canvas id="c"></canvas>

canvas {
 display: block;
 width: 100vw;
 height: 100vh;
}


var c = document.getElementById("c");
var ctx = c.getContext("2d");
var cH;
var cW;
var bgColor = "#FF6138";
var animations = [];
var circles = [];

var colorPicker = (function() {
 var colors = ["#FF6138", "#FFBE53", "#2980B9", "#282741"];
 var index = 0;
 function next() {
  index = index++ < colors.length-1 ? index : 0;
  return colors[index];
 }
 function current() {
  return colors[index]
 }
 return {
  next: next,
  current: current
 }
})();

function removeAnimation(animation) {
 var index = animations.indexOf(animation);
 if (index > -1) animations.splice(index, 1);
}

function calcPageFillRadius(x, y) {
 var l = Math.max(x - 0, cW - x);
 var h = Math.max(y - 0, cH - y);
 return Math.sqrt(Math.pow(l, 2) + Math.pow(h, 2));
}

function addClickListeners() {
 document.addEventListener("touchstart", handleEvent);
 document.addEventListener("mousedown", handleEvent);
};

function handleEvent(e) {
  if (e.touches) { 
   e.preventDefault();
   e = e.touches[0];
  }
  var currentColor = colorPicker.current();
  var nextColor = colorPicker.next();
  var targetR = calcPageFillRadius(e.pageX, e.pageY);
  var rippleSize = Math.min(200, (cW * .4));
  var minCoverDuration = 750;
  
  var pageFill = new Circle({
   x: e.pageX,
   y: e.pageY,
   r: 0,
   fill: nextColor
  });
  var fillAnimation = anime({
   targets: pageFill,
   r: targetR,
   duration: Math.max(targetR / 2 , minCoverDuration ),
   easing: "easeOutQuart",
   complete: function(){
    bgColor = pageFill.fill;
    removeAnimation(fillAnimation);
   }
  });
  
  var ripple = new Circle({
   x: e.pageX,
   y: e.pageY,
   r: 0,
   fill: currentColor,
   stroke: {
    width: 3,
    color: currentColor
   },
   opacity: 1
  });
  var rippleAnimation = anime({
   targets: ripple,
   r: rippleSize,
   opacity: 0,
   easing: "easeOutExpo",
   duration: 900,
   complete: removeAnimation
  });
  
  var particles = [];
  for (var i=0; i<32; i++) {
   var particle = new Circle({
    x: e.pageX,
    y: e.pageY,
    fill: currentColor,
    r: anime.random(24, 48)
   })
   particles.push(particle);
  }
  var particlesAnimation = anime({
   targets: particles,
   x: function(particle){
    return particle.x + anime.random(rippleSize, -rippleSize);
   },
   y: function(particle){
    return particle.y + anime.random(rippleSize * 1.15, -rippleSize * 1.15);
   },
   r: 0,
   easing: "easeOutExpo",
   duration: anime.random(1000,1300),
   complete: removeAnimation
  });
  animations.push(fillAnimation, rippleAnimation, particlesAnimation);
}

function extend(a, b){
 for(var key in b) {
  if(b.hasOwnProperty(key)) {
   a[key] = b[key];
  }
 }
 return a;
}

var Circle = function(opts) {
 extend(this, opts);
}

Circle.prototype.draw = function() {
 ctx.globalAlpha = this.opacity || 1;
 ctx.beginPath();
 ctx.arc(this.x, this.y, this.r, 0, 2 * Math.PI, false);
 if (this.stroke) {
  ctx.strokeStyle = this.stroke.color;
  ctx.lineWidth = this.stroke.width;
  ctx.stroke();
 }
 if (this.fill) {
  ctx.fillStyle = this.fill;
  ctx.fill();
 }
 ctx.closePath();
 ctx.globalAlpha = 1;
}

var animate = anime({
 duration: Infinity,
 update: function() {
  ctx.fillStyle = bgColor;
  ctx.fillRect(0, 0, cW, cH);
  animations.forEach(function(anim) {
   anim.animatables.forEach(function(animatable) {
    animatable.target.draw();
   });
  });
 }
});

var resizeCanvas = function() {
 cW = window.innerWidth;
 cH = window.innerHeight;
 c.width = cW * devicePixelRatio;
 c.height = cH * devicePixelRatio;
 ctx.scale(devicePixelRatio, devicePixelRatio);
};

(function init() {
 resizeCanvas();
 if (window.CP) {
  // CodePen's loop detection was causin' problems
  // and I have no idea why, so...
  window.CP.PenTimer.MAX_TIME_IN_LOOP_WO_EXIT = 6000; 
 }
 window.addEventListener("resize", resizeCanvas);
 addClickListeners();
 if (!!window.location.pathname.match(/fullcpgrid/)) {
  startFauxClicking();
 }
 handleInactiveUser();
})();

function handleInactiveUser() {
 var inactive = setTimeout(function(){
  fauxClick(cW/2, cH/2);
 }, 2000);
 
 function clearInactiveTimeout() {
  clearTimeout(inactive);
  document.removeEventListener("mousedown", clearInactiveTimeout);
  document.removeEventListener("touchstart", clearInactiveTimeout);
 }
 
 document.addEventListener("mousedown", clearInactiveTimeout);
 document.addEventListener("touchstart", clearInactiveTimeout);
}

function startFauxClicking() {
 setTimeout(function(){
  fauxClick(anime.random( cW * .2, cW * .8), anime.random(cH * .2, cH * .8));
  startFauxClicking();
 }, anime.random(200, 900));
}

function fauxClick(x, y) {
 var fauxClick = new Event("mousedown");
 fauxClick.pageX = x;
 fauxClick.pageY = y;
 document.dispatchEvent(fauxClick);
}